Vydané krycie listy

Vydané krycie listy

Prehľad vydaných krycích listov v rámci slovenského chovu slúži najmä ako informácia o budúcich šteniatkach a pomôcky pri plánovaní ďalších odchovov v rámci nášho územia. Count of mating request in selected year: 3.
Choose according to year of issue:
Breeding station: My Ardeen, request number: , date of issue:  17.11.2019
Female
Stud dogs
Luna Aldeon
Female / Black and gold
SPKP 1432, HD - A/A
Plattensee-Wart Cortez (poradca chovu)
Canny Carpathia heart (poradca chovu)
Date of breeding: 
04.12.2019
Contact information of breeder: 
Ľubomíra Dujsíková,
Žlkovce, 0904400849,
lubka.dujsikova@azet.sk, www.my-ardeen.webnode.sk
Mated by: 
Plattensee-Wart Cortez
Pregnancy: 
Yes
Breeding station: Duo custodes, request number: , date of issue:  02.11.2019
Female
Stud dogs
Aenigma Duo Custodes
Female / Black
SPKP 1415, HD - A/A
Cartouche Elibuky (poradca chovu)
Irwin Aldeon (poradca chovu)
Mefisto Aldeon (poradca chovu)
Date of breeding: 
29.11.2019
Contact information of breeder: 
Mated by: 
Cartouche Elibuky
Pregnancy: 
Yes
Breeding station: Z Narcisovej, request number: , date of issue:  02.11.2019
Female
Stud dogs
Cora z Narcisovej
Female / Black and gold
SPKP 1481, HD - A/A
Kody Aldeon (poradca chovu)
Mefisto Aldeon (poradca chovu)
Date of breeding: 
Contact information of breeder: 
Ing. Ivan Slovák,
Trnava, 0903 457 859,
istt@centrum.sk, www.facebook.com/znarcisovej
Mated by: 
Pregnancy: 
---