Prečo nekupovať hovawarta bez preukazu pôvodu

alebo

Prečo kupovať hovawarta s preukazom pôvodu (PP).

Čo je preukaz pôvodu (PP)?

 

       Je to jediný vierohodný doklad (osvedčenie) o pôvode = čistokrvnosti psa, ktorý dokladuje päť známych generácií predkov (často je PP nazývaný „papiere").Ponuka „čistokrvných šteniatok bez PP" je klamstvo! Jedine preukaz pôvodu vydaný príslušnou plemennou knihou zaručuje, že Vaše šteniatko je skutočne „hovawart",ako v exteriéri tak aj v povahe a zdravotných predpokladoch.

      Chov hovawartov je chovom riadeným, to znamená, že vhodnosť otca plánovaného vrhu pre matku šteniatok sa starostlivo posudzuje nie len z hľadiska exteriéru, ale aj povahy a zdravia. A najmä kritérium povahy a zdravia má čoraz väčší význam. Z chovu sú vylučované jedince s neprípustnými odchýlkami od štandardu, agresívne, bojazlivé, s určitým stupňom dysplázie bedrových kĺbov a pod., pozri  Štandart plemena  Bonitačný poriadok  Chovateľský poriadok SHK

 

      Producenti „bezpapierových" šteniat sú rôzni: sú takí, ktorí sa dočítali, že sučka musí mať v záujme zdravia aspoň jeden vrh (čo mnohé odborné štúdie popierajú). Títo väčšinou pri jednom vrhu skončia, a sučka i šteniatka majú primeranú starostlivosť. Väčšina z nich sú ale „množitelia", ktorým ide iba o finančný zisk pri minimálnych výdavkoch a námahe. Sučky bývajú často doslova „žmýkané", dva vrhy za rok, odchovy v nevyhovujúcich podmienkach, predávané šteniatka sú neodčervené, nezaočkované a nesocializované!

 

      A výhovorky? Tie sú rôzne, medzi najčastejšie patria nasledovné:

lož: „Je to siedme šteňa, a tie už nedostávajú papiere"; pravda: toto už neplatí viac ako 20 rokov, každé narodené šteňadostáva PP, aj keby ich bolo 20!

lož: „Naša sučka nie je chovná, lebo jej chýbajú nejaké zuby"; pravda: sučka nezbonitovala pre agresivitu (konkrétny prípad). O tom,prečo nebola konkrétna sučka zaradená do chovu sa môžete presvedčiť na web stránke SHK, pozri  Bonitácie

lož: „Nechcelo sa nám chodiť po výstavách..."; pravda: na uchovnenie stačí aj jedna výstavas výsledkom „veľmi dobrá", pozri Bonitačný poriadok a Chovateľský poriadok SHK .

lož: „Viete,v tom klube zbonitujú iba psi členov výboru, iný nemá šancu"; pravda: stačí pozrieť prehľad chovných jedincov a porovnať s počtom členov výboru.

      A hádam najabsurdnejšia lož akú som cca pred 15 rokmi počula: „Viete, otcom našej sučky je výborný nemecký pes, a to nám v klube závideli a tak jej nedali papiere....."

A vrcholom balamutenia záujemcov o šteňa je tvrdenie, že „papiere sa dajú vybaviť dodatočne", príp. vydávať „očkovací preukaz" za„preukaz pôvodu"!

      Na otázku„prečo si chcete kúpiť hovawarta bez PP" je častou odpoveďou „cena" ; táto je nižšia ako u jedincov s preukazom pôvodu. Druhou, častou odpoveďou je: " Ale my ho chceme iba k domu na stráženie, do rodiny pre radosť, a nechceme chodiť na výstavy ani chovať."

      Čo sa týka ceny: nadobúdacia cena je len zlomkom celoživotných nákladov (kŕmenie, veterinárna starostlivosť) na psa. A práve náklady na veterinárnu starostlivosť sú pri jedincoch bez PP niekoľkonásobne vyššie. Nehovoriac o trápení psa i majiteľa a jeho rodiny.

      Čo sa týka výstav a chovu, veľa majiteľov v priebehu času zmení názor. S hovawartom s PP ešte môžu dohnať zameškané, s hovawartom od „množiteľa" nie.

      Aj keď je chov riadený a rodičovské spojenia starostlivo vyberané, môže sa stať, že ani pes s PP nie je dokonalý, môže sa vo vrhu vyskytnúť jedinec (jedince) s vadou vylučujúcou z chovu (vady exteriéru, chrupu, nezostúpené semenníky a pod.) viditeľné

už pri prvej kontrole vrhu, ktorá je povinná v 7 týždni veku šteniat, tzn. pred predajom novým majiteľom. Pri takýchto šteniatkach chovatelia čiastočne znižujú cenu. Ani pri (v tom veku) bezchybných jedincoch nie je pre vás účasť na výstavách a chovateľských akciách záväzná.To samozrejme platí iba v prípade, že na tom chovateľ vyslovene netrvá a nezaviaže vás zmluvou.

      Aj počas rastu šteniat sa môžu vyskytnúť vady vylučujúce z chovu, napr. ťažší stupeň DBK, deformácie chvosta, závažné ochorenie a pod. Na žiadny živý organizmus nie je možné „vydať záručný list" – môžu sa tu prejaviť ako vplyvy prostredia (napr. nadmerné zaťažovanie šteniatka počas rastu, nadváha), tak aj dedičné vlohy predkov starších generácií; môžu to byť napr. ochorenia ktoré sa v minulosti nesledovali, alebo o nich nemáme vedomosti, a i.

      V každom prípade kúpou psa bez preukazu pôvodu podporujete nezodpovedných „množiteľov", voči praktikám ktorých sú všetky chovateľské kluby (z právneho hľadiska) bezmocné. Je to do určitej miery paradox, lebo predajca falošného „značkového tovaru" je trestne postihnuteľný, predajca „čistokrvných šteniat bez PP" (čo je rovnako predajca falzifikátu) zatiaľnie. Ale kým je po „bezpapierákoch" dopyt, je aj ponuka. A to čo sa „lacno kúpi", toho si väčšinou nevážime; ako príklad môže slúžiť nasledovný argument, ktorý som počula na otázku„ a prečo ste si kúpili psa bez PP?" Odpoveď mi doslova vyrazila dych: „ Viete, my ho chceme na stráženie a keby sa mu niečo stalo, tak to nebude taká škoda"!!!!

 

Ak sa neviete rozhodnúť medzi hovawartom s preukazom pôvodu alebo bez, príďte sa pozrieť na niektorú z našich klubových akciía pohovoriť s majiteľmi tých „ozajstných"hovawartov"  Klubové akcie  .

E.K.

Ďalšia stránka