Hovawart - výchova a výcvik šteňaťa

Každé plemeno má svoje osobitosti, ktoré treba zohľadňovať najmä pri výchove, ale aj neskôr pri výcviku. Práve pri pracovných plemenách, medzi ktoré patrí aj hovawart, sa často paušálne uplatňujú metódy platné najmä pre plemeno nemecký ovčiak. Tu chceme v krátkosti upozorniť na niektoré osobitosti hovawarta.

Najdôležitejšie pre formovanie osobnosti hovawarta je socializácia s ľuďmi a psami od útleho veku. To znamená hneď od začiatku umožňovať čo najčastejšie psovi hru s inými psami a takisto sa nevyhýbať so psom spoločnosti, dovoliť šteňa pohladkať dospelým i deťom, aby sa tento istý druh "stresu" stal preň bežným a postupne si naň zvykol.

 

Snáď najdôležitejšia je dôslednosť vo výchove (a následne i pri výcviku) a určenie hierarchie v rodine (svorke), hlavne u psov s ohľadom na budúcu veľkosť,  váhu a tendenciu dominovať. Hlavne z tohto dôvodu neodporúčame psov- samcov deťom, ani teenegerom v pubertálnom veku, ale ani začiatočníkom. Práve u týchto majiteľov nebýva splnená podmienka dôslednosti a často ani celková schopnosťpsa zvládnuť.

 

Hovawart je veľmi citlivý na telesné tresty. Nesprávne použitými donucovacími prostriedkami pri výchove i výcviku sa môže viac pokaziť, ako dosiahnuť. Navyše sa tento spôsob výchovy môže stať pre začiatočníkov samých nebezpečným, môžu tým vážne narušiť svoj vzťah so psom.

Ako základný a prvý cvik učíme šteňa privolanie. Šteňa je schopné naučiť sa ho veľmi rýchlo a v spojení s odmenami - maškrtkami ho ovláda už po veľmi krátkej dobe. Využite prirodzenú vlastnosť šteniatka - nasledovať "vodcu svorky". Nezaškodí, sa občas schovať, tak si bude šteňa strážiť vás, a nie vy jeho. Precvičovať privolanie však treba priebežne ďalej (aby sa privolanie upevnilo), inak v čase puberty dochádza k určitým problémom. Privolanie môžete cvičiť aj doma, vonku začínajte s nácvikom v kľudnom prostredí, kde šteniatku nehrozí žiadne nebezpečenstvo.Neprivolávajte ho iba preto, aby ste ho následne pripli na vodidlo a išli domov (to si veľmi rýchlo zapamätá!). Nikdy netrestajte šteňa, ktoré odmietlo prísť na privolanie hneď, po jeho neskoršom príchode k vám! Pochváľte ho, aj keď ste ho k sebe doslova "dotiahli" napr. na dlhej šnúre. Príchod k vám, musí byť pre šteniatko vždy spojený s niečím"príjemným", či už odmenou alebo pochvalou. Spoľahlivým privolaním sa v budúcnosti vyvarujete mnohým nepríjemných situáciám.

 

Od začiatku je bezpodmienečne nutné navykať psa na manipuláciu, ako je česanie, čistenie uší, pozeranie zubov, meranie a rovnako na manipuláciu s jedlom, teda i dotyky pri kŕmení. Zvykajte šteňa aj na odoberanie nájdenej potravy, ktorá môže byť nebezpečná, (úlomky kostí) alebo dokonca otrávená. Tu pomáha aj dôsledne zvládnutý povel "fuj"! So psom, ktorý si na toto zvykol od útleho veku, na pozeranie zubov a inú manipuláciu, nebudete mať problémy ani pri prípadnom podávaní liekov, ani u veterinára, ani na výstavách.

 

Okrem privolania, aj ďalšie cviky tzv. poslušnosti je vhodné cvičiť na odmenu - maškrtky, prípadne na aport.

 

Rozvíjanie aportu začíname v útlom veku formou hry. V období výmeny zubov obmedzíme spôsob hry, pri ktorom sa so šteniatkom o korisť naťahujeme, čím znížime riziko poškodenia zhryzu, cvičiť však neprestávame. Šteniatka a mladé psy, v tomto období, môžu aportovanie úplne odmietať, vzhľadom na istú bolestivosť ďasien. Tento cvik nám neskôr veľmi pomôže pri nácviku poslušnosti, ale hlavne obrany.

 

Pri obrane treba spomenúť špecifikum povahy hovawarta a to votrelca v prvom rade zatláčať, kam až je možné, až potom napadnúť, preto je jeho prejav pri nácviku obrany, hlavne v počiatkoch úplne iný, ako povedzme u nemeckého ovčiaka.

Výchova prechádza v ľahký výcvik (treba rozlišovať), pričom sa treba vyhýbať predovšetkým monotónnosti. Dôležité je najmä:

- nepreťažovať mladé zvieratá, menej býva v tomto prípade viac,

- striedať krátke bloky výcviku s hrou,

- výrazné odlíšenie intonácie pri poveloch a chválení.

 

Predovšetkým u mladých zvierat je (vzhľadom na vývoj kĺbov a kostí) dôležité rovnomerné zaťažovanie (nie mesiac denne dve hodiny a potom len cez víkendy). Tu treba varovať majiteľov šteniat a mladých psov pred nápadmi typu: "Celý týždeň som nemal čas vytiahnuť ťa z domu,tak teraz ti to vynahradím a dáme si na bicykli 30km túru"! To je naprosto spoľahlivý spôsob, ktorým psa uštvete a vážne ohrozíte celý jeho pohybový aparát.

 

Pre správny rozvoj kĺbov a svalov do veku jedného roku odporúčame plávanie (aj u starších psov) a pravidelné prechádzky, ale nie po prudkých terénoch a nerovnostiach. Od roku aj pravidelný klus pri bicykli. Opäť treba dávať pozor narovnomerne vzrastajúcu záťaž, pozor na horúčavy, robiť prestávky, náročnosť zvyšovať postupne a dbať na to, aby sa pes pri bicykli pohyboval pravidelným klusom, nie cvalom, ani tzv. mimochodom. Mimochod býva často zlozvykom upevneným následkom častejšieho pohybu v nesprávnom tempe, či už rýchlom, alebo naopak pomalom.

 

Dodržiavaním týchto základných bodov prispejete nie len k bezproblémovému spolunažívaniu so svojim psom, ale ušetríte si i kopec zbytočných sklamaní a starostí. Váš hovawart bude kľudný, vyrovnaný pes, schopný strážiť, ale i milovať nadovšetko svoju rodinu, bude to hovawart v jeho neskreslenej podobe, ktorého povaha v plnej miere zodpovedá štandardu.

 

Začiatočníkom (nie len im) odporúčame obrátiť sa v prípade problémov na poradcu chovu, alebo referenta pre výcvik, nakoľko v istých prípadoch už nie je dobré veľmi experimentovať. Možnosť konzultácie, prípadné kynologické poradenstvo vo veciach výcviku hovawarta ponúkame aj na web stránke SHK  www.hovawart-klub.sk

 

Slovenský hovawart klub poriada každoročne dva výcvikové tábory pod vedením skúsených výcvikárov a figurantov, ktorí poznajú špecifiká plemena. Tu máte možnosť sa naučiť ako treba s hovawartom pracovať, napraviť prípadné chyby a nedostatky.

 

Elena Škvařilová, Stanislava Červeňová

Next Page