Z histórie chovu hovawartov na Slovensku

Slovenský chov hovawartov bol založený na jedincoch z bývalej NDR. Na Slovensko doviezli ako prví plavú sučku Jessy v. Elbflorenz bratia Čermanovi, po bonitácii uskutočnili krytie v bývalej NDR psom Falko v. Elbfolrenz a 10.10. 1986 sa narodilo v chovateľskej stanici Tyrus deväť šteniat. Plemenná kniha neudelila výnimku a tak preukaz pôvodu dostali iba šiesti. Po plavom Askovi Tyrus (maj. pani Svobodová), vznikla v Čechách doslova nová línia. Sučky Arina (ch. st. Maladia, ch. M.Tóthová) a  Aspa (ch.st. Eilleen, ch. E. Škvařilová) mali na Slovensku niekoľko vrhov a ich mená sa často objavujú v preukazoch pôvodu mnohých našich kvalitných psov.  

 

Hovawart je v súčasnosti temperamentný, silný, príjemný a verný rodinný pes. Našťastie sa nikdy nestal módnym plemenom, čím unikol prešľachteniu. Výrazný ochranný pud z neho robí vynikajúceho strážcu a ochrancu. Aby sa tieto jeho vlastnosti mohli naplno prejaviť a neuberali sa zlým smerom, potrebuje trvalý, pomerne úzky kontakt so svojimi majiteľmi, pravidelný pohyb a zamestnanie, najlepšie výcvik.

Slovenský hovawart klub (SHK)

Chov hovawartov bol spočiatku organizovaný v Klube chovateľov málo početných plemien. Dňa 16. 11. 1991 bol v Svätom Jure založený samostatný klub SHK.

 

K termínu založenia SHK, sa na Slovensku uskutočnilo 26 vrhov, zapísaných bolo 157 šteniat vo všetkých troch farebných rázoch, z toho 85 psov a 72 sučiek. V chove pôsobilo 17 chovných súk a 8 chovných psov v 11 chovateľských staniciach. Zakladajúcimi členmi výboru klubu boli manželia Jozef a Ingrid Mikulášovi, p.Jarmila Múčková, Anna Beladičová a p. Karol Čermák,celkom bolo 27 členov klubu.

 

Tak, ako sa ďalej rozvíjal chov, rástol aj počet členov, chovateľských staníc a chovných jedincov. Členská základňa dnes predstavuje cca 100 členov, z pôvodných, zakladajúcich členov SHK je členkou p. E. Škvařilová.

 

V rokoch 1996-2008 bolo aktívnych 34 chovateľských staníc. „Najúrodnejším" bol rok 1999 – 113 šteniat, najmenej „úrodným" rok 2006, iba 32 šteniat. Priemerný ročný počet šteniat je 67 z 10 vrhov. Čo do farebných rázov z počiatku výrazne prevažovala farba plavá, (62%), čierna so znakmi (34%) a najmenej bolo čiernych (4%), čo nezodpovedá „normálnemu" rozdeleniu farieb, ktoré by malo byť približne 30 – 50 – 20%. V tomto zmysle sa od mája 2003 nepovoľuje vzájomné krytie dvoch plavých jedincov a pomer farebných rázov sa postupne zlepšuje.

 

V súčasnej dobe je v klube registrovaný už väčší počet chovných psov - aktuálny stav pozri na odkaze Krycie psy. Registrované chovné sučky pozri  na odkaze Prehľad chovných súk. Vrcholnou prehliadkou chovu každého plemena je tradične klubová a špeciálna výstava, kde sa zíde najviac jedincov, od šteniat až po veteránov.

 

Náš klub od r. 1994, napriek značným výdavkom s tým spojeným, pozýva na tieto výstavy zahraničných rozhodcov, odborníkov na plemeno hovawart z členských krajín IHF. Od nich očakávame objektívne, nestranné posúdenie jedincov, zhodnotenie nášho chovu a porovnanie s chovom v Európe.Takýmito boli napríklad pán G. Langheim, p. M. Konze, p. S.Darting-Entenman z Nemecka, pán T. Eerola z Fínska, pani G. Hőllbacher a M. Blaha, E. Kapsch a S. Kerschnerz Rakúska, pani E. Dietschi zo Švajčiarska, pán Ing. L.Novák, pani J. Svobodová z ČR, pani Ans Schellekensz Holandska.       

 

V Spravodajcovi SHK a na webovej stránke klubu prezentujeme pravidelne zhodnotenie výstav. Stúpa počet členov ktorí vystavujú v zahraničí.  

 

Okrem výstav, SHK organizuje od r. 1986 dvakrát ročne výcvikový tábor hovawartov pod vedením skúsených výcvikárov a figurantov. Záujem členov o výcvik trvalo stúpa, rastie počet hovawartov so skúškami a to nie len ZM, ale i SVV 1, FH, FPR,a IPO. Určitou „motiváciou" je súťaž o „Najlepšieho pracovného hovawarta", ktorú sme vyhlásili od r. 2007.

 

V r. 2001 bol Slovenský hovawart klub prijatý za riadneho člena IHF (Intenationale Hovawart Föderation). Už v r. 2003 SHK zorganizoval každoročné „Dni IHF"na Slovensku a v r. 2006 majstrovstvá sveta hovawartov – stopárskych psov. Obe akcie boli veľmi kladne hodnotené zo strany účastníkov i prezídia IHF. Cieľom klubu pre budúce obdobie je:

  • ďalej zlepšovať pomer farebných rázov,
  • rozšíriť genetickú základňu v populácii hovawartov na Slovensku rovnomernejším využívaním chovných psov a najmä zahraničným krytím,
  • sprísňovaním chovateľského poriadku ( DBK,príbuzenská plemenitba – v intenciách IHF) a kritérií na hodnotenie povahy na bonitácii zabezpečiť kvalitnú populáciu nielen z hľadiska exteriéru, ale aj zdravia, vitality, dlhovekosti a povahy.

 

E.Križová

Next page