Archív chovateľských akcií (bonitácie, zvody mladých a zvody plemenníkov) starších ako rok 2020 nájdete  starej webovej stránke

Archive breeding events

Type of event
Date of event
Place of event
Detail of event
Bonitácia - Stará Myjava 05.09.2021
05.09.2021
RZ Fantázia, Stará Myjava
Zvod mladých - Stará Myjava 05.09.2021
05.09.2021
RZ Fantázia, Stará Myjava
Bonitácia SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021
Duchonkaland - Duchonka, Prašice
Zvod mladých SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021
Duchonkaland - Duchonka, Prašice
Bonitácia
06.09.2020
Stará Myjava
Zvod mladých
06.09.2020
Stará Majava
Back to Breeding