Archív chovateľských akcií (bonitácie, zvody mladých a zvody plemenníkov) starších ako rok 2020 nájdete  starej webovej stránke

Archive breeding events

Type of event
Date of event
Place of event
Detail of event
Bonitácia SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021
Duchonkaland - Duchonka, Prašice
Zvod mladých SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021
Duchonkaland - Duchonka, Prašice
Bonitácia
06.09.2020
Stará Myjava
Zvod mladých
06.09.2020
Stará Majava
Back to Breeding