Databáza chovu

Databáza chovu

Databázu plemena hovawart vytvoril a spravuje Slovenský hovawart klub. Databáza by mala byť nápomocná chovateľom pri skvalitňovaní chovateľskej práce, priniesť všetkým záujemcom o plemeno kvalitné a priebežne aktualizované informácie, pomocou môže byť aj pri výbere pre záujemcov o šteniatka. Databáza je v prevádzke od 01.01.2020. 

In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu.

Stud dogs

Vo výpise sú krycie psy, ktorý sú zaradení medzi aktívne chovných - sú to psy uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu.

List of dogs

Databáze obsahuje základné údaje zaradené do chovu hovawartov v SR, ďalej údaje aj o zahraničných a iných psoch vyplývajúcich z jednotlivých rodokmeňov chovných jedincov.

Puppies

Prehľad narodených šteniatok je pravidelné aktualizovaný. Informácie na webových stránkach klubu slúžia predovšetkým k ľahkému naviazaniu kontaktu medzi záujemcami o šteniatka a chovateľmi.

Vydané krycie listy

Prehľad vydaných krycích listov v rámci slovenského chovu slúži najmä ako informácia o budúcich šteniatkach a pomôcky pri plánovaní ďalších odchovov v rámci nášho územia.

Chovateľské stanice

V zozname chovateľských staníc sú chovateľské stanice zaregistrované v Slovenskej republike. V zozname sú vyznačené aktívne chovateľské stanice Slovenského hovawart klubu.