Vydané krycie listy

Vydané krycie listy

Prehľad vydaných krycích listov v rámci slovenského chovu slúži najmä ako informácia o budúcich šteniatkach a pomôcky pri plánovaní ďalších odchovov v rámci nášho územia. Count of mating request in selected year: 1.
Choose according to year of issue:
Breeding station: Z Posonia, request number: KL 5237 SK, date of issue:  01.11.2017
Female
Stud dogs
Dajana z Posonia
Female / Black and gold
SPKP 1123, HD - A/A
Date of breeding: 
11.10.2017
Contact information of breeder: 
Adriana a Juraj Adamoví,
0948434790,
adam@ivankanet.sk, www.zposonia.sk
Mated by: 
Eldorádo Katčina smečka
Pregnancy: 
Yes