Štandard FCI č. 190/d schválený 12. 1. 1998

Za definíciu štandardu plemena je vždy zodpovedná krajina, z ktorej plemeno pochádza. V prípade hovawarta je to Nemecko.

Krajina pôvodu: Nemecko

Použitie: pracovný pes

Klasifikácia FCI: skupina 2 – pinče, bradáče, molossoidné psy a švajčiarske salašnícke psy, sekcia 2.2 – molossoidné a horské psy

V krajine pôvodu sa prikladá veľký význam dobrému zdravotnému stavu. Najmä výskyt dysplázie bedrových kĺbov (DBK) bol dlhoročnou selekciou značne znížený. Očakáva sa, že v tejto snahe budú pokračovať všetky chovateľské kluby.

 

Celkový vzhľad

Hovawart je silný, stredne veľký, dlhosrstý pracovný pes, s dlhšou stavbou tela. Rozdiely obidvoch pohlaví sú dobre viditeľné, predovšetkým v tvare hlavy a v celkovej telesnej stavbe.

Dôležitý pomer mier: Dĺžka tela hovawarta je približne 110-115% kohútikovej výšky.

Správanie a povaha: Hovawart je uznaným pracovným psom všestrannému použitiu. Je to pes strednej tvrdosti a temperamentu, vyrovnaný a dobromyseľný. Má dobré obranárske vlastnosti i bojovnosť, je sebaistý a znesie značnú záťaž. Má veľmi dobre vyvinutý čuch. Jeho harmonické telesné proporcie a mimoriadna väzba na rodinu v ktorej žije,z neho robia vynikajúceho doprovodného, strážiaceho, obranného, ale i záchranárskeho a stopovacieho psa.

Hlava – silná so širokým klenutým čelom. Chrbát nosa je rovný a prebieha paralelne s čelom. Dĺžka nosa a temena sú približne rovnaké.

Lebka - stop je dobre zreteľný. Nosová časť je silná a pri pohľade zhora i z boku sa mierne zužuje. Nos má dobre vyvinuté nosné otvory. U čiernych psov a čiernych so znakmi musí byť pigmentácia čierna, u plavých psov je čierna ideálna, prípustné je i premenlivé sfarbenie.Osrstenie hlavy tesne prilieha. Pysky dobre priliehajú.

Chrup a zhryz – hovawart má úplný, silný nožnicový zhryz so 42 zubami. Silné zuby stoja zvislo v čeľustiach. Kliešťový zhryz je povolený.

Oči – sú oválne, ani príliš vystupujúce, ani hlboko uložené. Farba tmavo až stredne hnedá.Očné viečka tesne priliehajú.

Uši – sú trojuholníkového tvaru, visiace, voľne priliehajúce. Konce majú mierne zaoblené. Sú nasadené vysoko a ďaleko od seba, čím opticky rozširujú hornú časť hlavy, svojou dĺžkou dosahujú až ku kútikom pyskov. Predný okraj hornej časti ucha leží približne uprostred medzi okom a tylovým hrboľom. V kľude priliehajú plošne, pri pozornosti môžu byť postavené mierne dopredu (v koreni ľahko nadvihnuté).

Krk – silný krk je stredne dlhý,koža na hrdle tesne prilieha.

Hlas – hlboký, silný a plný.

Telo:

Chrbát – je rovný a pevný.

Bedrá – sú silné a o niečo dlhšie ako kríže.

Kríže – sú mierne klesajúce, stredne dlhé.

Hrudník – široký, hlboký, a mohutný.

Chvost – bohato osrstený, dosahujúci pod pätu, ale nie až po zem. Podľa nálady psa je nesený nad chrbtom alebo voľne spustený.

Končatiny:

Predné končatiny (hrudníkové) sú silné a pri pohľade spredu i so strany sú rovné a zvislo postavené. Lopatky sú veľmi dobre osvalené, dlhé, šikmo uložené. Ramená sú dlhé a tesne priliehajú k telu. Lakte priliehajú k hrudníku. Kĺb zápästia je silný. Záprstie je mierne šikmo postavené.

Zadné končatiny (bedrové) sú silné, pri pohľade zozadu zvislo a rovnobežne postavené. Sú dobre zaúhlené a veľmi dobre osvalené. Päty sú pevné a kompaktné.

Laby sú okrúhle, silné a kompaktné. Prsty sú klenuté a tesne priliehajúce.Ak sa vyskytnú vlčie pazúriky je nutné ich odstrániť. Pazúry sú u čiernych a čiernych psov so znakmi čierne, u plavých psov môžu byť menej pigmentované.

Pohyb – pri všetkých druhoch pohybu, ako pri pohľade spredu, tak aj zozadu je pohyb priamočiary a priestranný. Výdatný klus vychádza z dobrého posunu zadných (bedrových) končatín.

Koža – celkovo dobre prilieha. U čiernych a čiernych so znakmi má tmavomodré sfarbenie.

Osrstenie

Srsť – je nápadne krásna, silná a dlhá, ľahko zvlnená, priliehavá a uzatvorená, s menším podielom podsady. Na hrudi, bruchu, na zadných stranách končatín a na chvoste je srsť dlhšia. Na hlave a na prednej strane končatín je srsť krátka.

Farba – hovawart sa vyskytuje v troch farebných variantoch: čierna so znakmi, čierna a plavá.

Čierna so znakmi: srsť je čierna a lesklá, farba znakov je stredne plavá. Na hlave začínajú znaky pod nosovým chrbtom a pokračujú okolo kútikov až k hrdlu. Znaky nad očami (body) sú zreteľne viditeľné. Znak na hrudi pozostáva z dvoch vedľa seba ležiacich škvŕn, ktoré môžu byť spojené. Na predných končatinách dosahujú znaky pri pohľade zo strany od prstov zhruba až pozáprstie a vybiehajú dozadu, do výšky trupu. Na zadných končatinách dosahujú znaky takmer až k bruchu. Z bočného pohľadu znaky nad pätami viditeľné iba ako úzky prúžok. Znak sa vyskytuje tiež pod koreňom chvosta. Na všetkých partiách tela majú byť znaky jasne ohraničené. Ojedinelý malý biely znak na hrudi, rovnako aj jednotlivé biele chlpy na prstoch a na konci chvosta sú prípustné. Pigmentácia na viečkach, nose, pyskoch a vankúšikoch je čierna.

Čierna: srsť je čierna a lesklá. Ojedinelý malý biely znak na hrudi, rovnako aj jednotlivé biele chlpy na prstoch a na konci chvosta sú prípustné. Pigmentácia na viečkach, nose, pyskoch a vankúšikoch je čierna.

Plavá: ideálna je stredne plavá, lesklá, zosvetluje sa smerom k bruchu a ku končatinám. Ojedinelý malý biely znak na hrudi, rovnako aj jednotlivé biele chlpy na prstoch a na konci chvosta sú prípustné. Pigmentácia na viečkach, nose, pyskoch a vankúšikoch je tmavá až čierna.

Veľkosť:

Výška v kohútiku: pes: 63-70 cm, suka: 58–65 cm

Vady:

Všetky odchýlky od štandardného popisu sú vady. Ich hodnotenie by malo závisieť od závažnosti odchýlky.

Diskvalifikujúce vady (vylučujúce z chovu)

Celkový vzhľad:

- hovawarti, ktorí vo fenotype nezodpovedajú plemenu,

-suky s výrazne samčím výrazom alebo psy s výrazne samičím výrazom,

Rámec:

- výrazné odchýlky od proporcií uvádzaných v štandarde

Správanie a povaha:

- agresivita, reakcia na streľbu, (bojazlivosť) alebo letargia

Hlava:

- chýbajúci stop

- modré alebo „brezové" oči (nerovnako sfarbené alebo škvrnité dúhovky)

- vzpriamené (stojace), klopené, ružičkové alebo odstávajúce uši, predkus, podkus, skrížený (nepravidelný) zhryz

- ak chýba viac ako 2 P1 alebo iný zub s výnimkou obidvoch M3,

Krk:

- výrazne voľná koža na hrdle, alebo tzv.lalok

Telo:

- silno prehnutý alebo „kaprí" chrbát

- príliš úzky alebo valcovitý hrudník

- anomálie chvosta, príliš krátky alebo trvalo zatočený chvost,

Končatiny:

- silne prestavaný zadok

Srsť:

- úplne kučeravá srsť (uzatvorené kučery),

- farby iné ako v štandarde: napr.: modrosivá, vlkošedá, hnedá, sivá, biela, strakatá, plavá s nádychom farby sadzí

Psy čierne so znakmi:

- sivé alebo hnedé škvrny mimo znakov zmysle štandardu

- prevažujúca podsada inej ako čiernej farby

- prevažujúca sivá alebo belavá farba v znakoch

Psy čierne:

- sivé alebo hnedé škvrny

- prevažujúca podsada inej ako čiernej farby

Psy plavé:

- jednotlivé biele chlpy na chrbte nosa nie sú vadou vylučujúcou z chovu

- iba červenoplavá farba bez zosvetľovania

- bielo-plavá farba a to aj na ušiach

- zreteľne biele znaky nad úroveň tolerancie stanovenej štandardom

- tmavé škvrny, maska

Nemecký originál štandardu je možno nájsť na adrese:  www.hovawart.org.

Ďalšia stránka