Our Events

Klubová výstava Duchonkaland 26.6.2021
26.06.2021 - Duchonkaland - Prašice 1321

SHK organizuje Klubovú výstavu 26.6.2021

Prihlasovanie na KV iba ONLINE! na: www.clubdogshow.sk


Archive
Results of Club event

Trieda mladých / Psy

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAJC

2.

V2

Trieda Stredná / Psy

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC

2.

VD2

3.

VD3

Trieda otvorená / Psy

Trieda pracovná / Psy

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC

Trieda šampiónov / Psy

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, Čakateľ šampióna IHF

2.

V2, Res.CAC

Balue Cicesbeo

3.

V3

4.

Nenastúpil

Plattansee-Wart Bronson

5.

Diskvalifikovaný

Trieda veteránov / Psy

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1

Trieda mladší dorast / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

VN1, Najlepší mladý dorast

Eliss Ebritte

2.

VN2

Emma Ebritte

Trieda dorastu / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

VN1, Najlepší dorast

Trieda mladých / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAJC, BOB, Junior BOB

2.

V2

3.

V3

Anonymus Notus Ruby

4.

V4

Trieda stredná / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC

Dayen Micailve

2.

V2, res. CAC

Daggy Awedante

3.

V3

4.

V4

Dirké Awedante

Trieda otvorená / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC, Klubový víťaz, Čakateľ šampión IHF

2.

V2, res. CAC

3.

V3

4.

V4

5.

V

Godzila Katčina smečka

6.

VD

7.

VD

8.

VD

9.

VD

10.

VD

11.

VD

Trieda pracovná / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

VD1

Anttara Black Awedante

Trieda šampiónov

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, CAC

Luna Aldeon

2.

V2, Res.CAC

Cora Z Narcisovej

3.

V3

4.

V4

Britanny Bria Cicsebeo

5.

V

Trieda veteránov / Suky

Ranking / Titles
Name of dog
1.

V1, BOV

Súťaž - Dieťa a pes

Name of dog / breeding station
Dogkeeper / Doghandler
1.

Olivia Aldeon

Simon Scilla

Súťaž - Pár psov

Name of dog / breeding station
Dogkeeper / Doghandler
1.

Daggi Awedante x Leroy Aldeon

Dušan Jurkovič

Súťaž - Chovateľská stanica

Name of dog / breeding station
Dogkeeper / Doghandler
1.

Aldeon

Kuska Pavel

2.

Awedante

Hajšmanová Eva

Back to Club events