Our Events

Bonitácia - Stará Myjava 05.09.2021
05.09.2021 - RZ Fantázia, Stará Myjava

Milí členovia SHK, pokiaľ to situácia dovolí, dňa 05. septembra 2021 o 09.00 hod (orientačný čas) sa uskutoční v areáli RZ Fantázia Stará Myjava v poradí druhá Bonitácia SHK v roku 2021. 


Registration finished!

Uzávierka prihlášok:  15.8.2021 !!!

Po uvedenom termíne už sa nebude možné zaregistrovať. Registrácia na Bonitáciu bude možná iba prostredníctvom online formulára na tejto webovej stránke !!!

 

 

Dôležité oznamy: 

- na bonitáciu je povinné si priniesť originál preukaz pôvodu psa !

- registrácia priamo na mieste ani platba na mieste nie je možná. Platiť za bonitáciu je možné iba prevodom alebo poštovou poukážkou vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára. 

 

 

Podmienky účasti na bonitácii:

- dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov,

- absolvovaný zvod mladých,

- účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť „výborný“ alebo „veľmi dobrý“(z triedy mladých, medzitriedy, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov) a výsledok zapísaný v PP

- výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (vyhodnotenia rtg po 1.6.2013 musia byť vykonané  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín)

- výsledok vyšetrenia DM (degeneratívna myelopatia) Laboklin - NOVINKA 

- majiteľ musí byť členom SHK

 

K online prihláške je potrebné priložiť:         

- obojstrannú kópiu PP,

- doklad o zaplatení (je možné priložiť aj dodatočne prostredníctvom linku, ktorý vám príde na váš email po vytvorení prihlášky),

- kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK, 

- certifikát o vyšetrení DM – Laboklin (degeneratívna myelopatia).

 

Platba:  25 € 

Pre jednoznačnú identifikáciu platieb prosíme, aby boli realizované výhradne prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou „U“ na číslo účtu

 

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 2620862022 / 1100

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

 

Dôležité oznamy: 

- na bonitáciu je povinné si priniesť originál preukaz pôvodu psa !

- registrácia priamo na mieste ani platba na mieste nie je možná. Platiť za bonitáciu je možné iba prevodom alebo poštovou poukážkou vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára. 

Results of Breeding event

BONITÁCIA - PSY

Dogs name
Breeding code
Result

6AB11E2S/AAB

chovný

BONITÁCIA - SUKY

Dogs name
Breeding code
Result

5AO3U1U3/AAA

chovná

4AI4R/AAB

chovná

Back to Club events