Vydané krycie listy

Vydané krycie listy

Prehľad vydaných krycích listov v rámci slovenského chovu slúži najmä ako informácia o budúcich šteniatkach a pomôcky pri plánovaní ďalších odchovov v rámci nášho územia. Počet vydaných krycích listov v rámci daného roka: 3.
Výber podľa roku vystavenia:
Chovateľská stanica: My Ardeen, číslo listu: , dátum vystavenia: 17.11.2019
Suka
Krycie psy
Luna Aldeon
Suka / Čierna so znakmi
SPKP 1432, HD - A/A
Plattensee-Wart Cortez (poradca chovu)
Canny Carpathia heart (poradca chovu)
Dátum krytia: 
04.12.2019
Kontaktné údaje chovateľa: 
Ľubomíra Dujsíková,
Žlkovce, 0904400849,
lubka.dujsikova@azet.sk, www.my-ardeen.webnode.sk
Nakryté plemenníkom: 
Plattensee-Wart Cortez
Gravidita: 
Áno
Chovateľská stanica: Duo custodes, číslo listu: , dátum vystavenia: 02.11.2019
Suka
Krycie psy
Aenigma Duo Custodes
Suka / Čierna
SPKP 1415, HD - A/A
Cartouche Elibuky (poradca chovu)
Irwin Aldeon (poradca chovu)
Mefisto Aldeon (poradca chovu)
Dátum krytia: 
29.11.2019
Kontaktné údaje chovateľa: 
Nakryté plemenníkom: 
Cartouche Elibuky
Gravidita: 
Áno
Chovateľská stanica: Z Narcisovej, číslo listu: , dátum vystavenia: 02.11.2019
Suka
Krycie psy
Cora z Narcisovej
Suka / Čierna so znakmi
SPKP 1481, HD - A/A
Kody Aldeon (poradca chovu)
Mefisto Aldeon (poradca chovu)
Dátum krytia: 
Kontaktné údaje chovateľa: 
Ing. Ivan Slovák,
Trnava, 0903 457 859,
istt@centrum.sk, www.facebook.com/znarcisovej
Nakryté plemenníkom: 
Gravidita: 
---