Chov

Chov hovawartov v Slovenskej republike je kontrolovaný a jeho cieľom je najmä zachovanie charakteristiky plemena podľa schváleného štandardu F.C.I. a zvyšovanie kvality jedincov plemena s ohľadom na ich upotrebiteľnosť pre chov. Vzhľadom k tomu, že štandard plemena radí hovawarta medzi pracovné plemená, je potrebné dbať nie len na zvyšovanie kvality exteriéru jedincov, ale taktiež na minimalizáciu zrdavotných a povahových odchýlok plemena, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu pracovnej upotrebiteľnosti jedincov.

 

Na pod stránkach nižšie nájdete všetky dôležité informácie v súvislosti s chovom hovawartov na území Slovenskej republiky. 

Správy o chove za uplynulé roky
Správa o chove za rok 2019
Ďalšia stránka