Vydané krycie listy

Vydané krycie listy

Prehľad vydaných krycích listov v rámci slovenského chovu slúži najmä ako informácia o budúcich šteniatkach a pomôcky pri plánovaní ďalších odchovov v rámci nášho územia. Počet vydaných krycích listov v rámci daného roka: 1.
Výber podľa roku vystavenia:
Chovateľská stanica: Z Posonia, číslo listu: KL 5237 SK, dátum vystavenia: 01.11.2017
Suka
Krycie psy
Dajana z Posonia
Suka / Čierna so znakmi
SPKP 1123, HD - A/A
Dátum krytia: 
11.10.2017
Kontaktné údaje chovateľa: 
Adriana a Juraj Adamoví,
0948434790,
adam@ivankanet.sk, www.zposonia.sk
Nakryté plemenníkom: 
Eldorádo Katčina smečka
Gravidita: 
Áno