ORGANIZÁCIA VÝSTAV

Organizácia všetkých výstav podlieha Výstavnému poriadku SKJ. Podľa tohoto poriadku sa organizujú aj všetku Klubové a Špeciálne výstavy SHK. 

Základný spôsob klasifikácie psov na výstavách

Mnohí z Vás sa zúčastňujú výstav. Každá z nich je sprevádzaná ako nervozitou, tak i nádejami každého zo zúčastnených, že sa umiestni ako prvý. Niektorí majú to šťastie, získajú výbornú, prípadne ďalší titul, iní odchádzajú sklamaní. Často zbytočne, pretože množstvo vystavovateľov považuje za smerodatné rozhodnutie jedného posudzovateľa a akékoľvek iné ohodnotenie, ako V1 za svoje i psovo zlyhanie. Z tohto dôvodu vás chceme najprv oboznámiť s celkovým spôsobom kvalifikácie psov na výstavách. 

 

Výborný – toto hodnotenie môže byť zadané len jedincovi, ktorý sa najviac približuje ideálu, teda popisu štandardu, je typickým predstaviteľom svojho plemena a je vo výbornej výstavnej kondícii. Musia u neho prevažovať klady nad drobnými, nie však zásadnými morfologickými nedostatkami. Takisto musí mať harmonickú a vyrovnanú povahu a byť ovládateľný, pričom sa posudzuje i spôsob predvedenia.

 

Veľmi dobrá – hodnotenie získava jedinec, ktorý je typickým predstaviteľom svojho plemena, má vyvážené proporcie, jeho klady prevažujú nad drobnými, nie však zásadnými morfologickými nedostatkami a je vo výbornej kondícii. I toto hodnotenie môže byť zadané len inak prvotriednemu jedincovi.

 

Dobrá – hodnotenie získava jedinec, ktorý síce je dostatočne výrazným predstaviteľom svojho plemena, jeho exteriér má však už i výraznejšie nedostatky, nie však vady vyraďujúce z chovu.

 

Dostatočná – je hodnotenie prideľované jedincovi, ktorý  má síce znaky svojho plemena, nie je však jeho typickým predstaviteľom a v porovnaní so štandardom má množstvo  vážnejších nedostatkov a chýb, nie však vady vyraďujúce z chovu.

 

Diskvalifikovaný – býva jedinec s vadami, ktoré štandard uvádza ako diskvalifikačné, teda vylučujúce z chovu, psy agresívne a neovládateľné, ktoré v dôsledku svojho správania nie je možné objektívne posúdiť (napr. skontrolovať im zhryz), psy u ktorých bol prevedený operatívny zákrok za účelom vylepšenia exteriéru, teda zakrytia vady (teda i psy, ktoré pôsobia dojmom, že prekonali nejakú operáciu, alebo úraz, prípadne im bol odstránený, alebo im vypadol niektorý zo zubov a túto skutočnosť nemajú zapísanú v preukaze pôvodu). Diskvalifikovaný môže byť i pes, ktorého majiteľ hrubo porušil pravidlá výstavného poriadku (napríklad trestanie a bitie psa v kruhu), prípadne na požiadanie nepredloží vedúcemu kruhu PP psa.

 

Posudzovateľ môže ďaľej odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.

 

Aby ste si ušetrili stres, radíme Vám, aby ste si pri prihlasovaní psa na výstavu vždy pozorne prečítali propozície, aby ste vedeli k čomu sa svojím podpisom zaväzujete. Vyhnete sa tak mnohým nepríjemnostiam či už v prípade, že vás prihláška zaväzuje neopustiť do konca výstavy areál výstaviska (pozor! časté najmä v zahraničí), či v prípade, že vás do areálu nevpustia s háravou, teda honcujúcou sa  sučkou, alebo sučkou v druhej polovici kotnosti, teda gravidity. Seriózny vystavovateľ nikdy v tomto období sučku nevystavuje. Okrem toho, aký chaos vyvolá medzi vystavovanými psami, maximálne tým svoju sučku vystavuje riziku neželaného nakrytia iným psom, ako i zavlečeniu infekcie. Fámy, ktoré hovoria,že ak bola sučka deň, dva predtým nakrytá jedným psom, na seba už ďaľšieho psanepusí sú nepravdivé a pokiaľ k neželanému prekrytiu dôjde, nesmiebyť tento vrh zapísaný do Plemennej knihy, rovnako, ako v inom prípadepoužitia dvoch plemenníkov počas jedného hárania.

 

Váš pes môže získať na Slovensku nasledovné výstavné tituly

- Slovenský šampión krásy mladých

- Slovenský šampión krásy

- Slovenský šampión veteránov

- Slovenský šampión práce

- Slovenský grand šampión

 

Späť na výstavy