Galéria úspešných

V Galérii úspešných sú psi, ktorí majú zloženú aspoň jednu 3-oddielovú skúšku podľa skúšobných poriadkov IPO/NSP alebo skúšku podľa medzinárodného skúšobného poriadku OB.  

Legenda

  • hviezdička znamená, že pes má zloženú skúšku uvedenú v názve stĺpca
  • ak sa jedná o viacstupňovú skúšku, počet hviezdičiek zodpovedá najvyššiemu dosiahnutému stupňu
  • psi sú v každej tabuľke usporiadané abecedne podľa mena 

Galéria úspešných pracovných psov

Meno psa
Majiteľ
IPO
IPO-VO
FH
SVV
ZM
OB
Ľubomíra Komorová
**
*
*
*
Magdaléna a Viktoria Dubecová a Šmotláková
*
*
**
*
*
Angelika Petrová
*
*
*
Tibor Varga
*
*
*
Katarína + Eva Vargová
*
*
Jaroslav Fúska
*
*
Zuzana Hubinská
*
Ladislav+Mirka Zaukolec
*
Alena Žugecová
*
Andrea Krajčíková
*
*
Martin Kozák
*
Ivan Lednický
*
Andrea Krajčíková
*
Alena Žugecová
*
Katarína + Eva Vargová
**
Ingrid Mullner
*
*
Jaroslav + Janka Bacigál
*
Miroslava Fellnerová
*
*
Roman Rakovan
*
Mário Klas
Ľubica Magulová
*
Jaroslav + Janka Bacigál
*
Rita Horňáková
*
Martina Babíková
*
*
Martin Rúžička
*
*
Vierka a Bohuš Zelenáková
**
*
*
Roman Rakovan
*
Peter + Ľubica Kucharovič
***
**
***
*
Stanislava Červeňová
*
Tatiana Lamperová
*
Martina Babíková
*
Marián Lukáč
*
*
*
*
Jaroslav + Janka Bacigál
**
Dušan Jurkovič
*
Renáta a Veronika Sidorjaková
*
*
Peter + Dagmar Lišiaka
*
Anton Hujsa
Peter Pčola
*
Roman Pálka
*
Späť na výcvik