Jedovaté rastliny v našich záhradách a ich možné účinky na organizmus psa po požití

Súčasný trh nás zahŕňa nepreberným množstvom a širokou ponukou záhradných rastlín (bylín aj drevín). Majitelia psov by však pri ich výbere mali prizerať nielen na estetické vlastnosti. Prvoradou otázkou pre každého majiteľa psa by mala byť ich neškodnosť pre živé organizmy.

 

Práve jedovaté rastliny sú často skryté za neobjasnenými zdravotnými problémami (najčastejšie tráviacimi – dlhotrvajúce neobjasniteľné  hnačky, zvracanie...), ba dokonca v extrémnych prípadoch až úmrtiami psov, mačiek a iných domácich zvierat. 

 

Je dôležité si uvedomiť že každá rastlina je tvorená časťami (orgánmi) určenými na rast alebo reprodukciu. Pričom toxicita  jednotlivých orgánov sa v rámci jednej rastliny môže líšiť.

 

Cibuľoviny

Pokiaľ máte doma psa, ktorý si rád skráti dlhú chvíľu hrabaním v kvetinových záhonoch mali by ste zvýšiť pozornosť. U cibuľovín a hľuzovín sú to práve podzemné časti rastlín, ktoré predstavujú najväčšie nebezpečenstvo.  Niekoľko najčastejšie používaných cibuľovín a hľuzovín a možné zdravotné dôsledky:

 

 • Amarylka (Amaryllis sp.) Čeľaď: Amaryllidaceae - Spôsobuje dávenie, hnačky, bolesti tráviaceho traktu, nežravosť, skleslosť, triašku
 • Snežienka (Colchicum autumnale) Čeľaď: Liliaceae - Môže spôsobiť podráždenie papule, krvavé zvracanie, hnačku, šok, poškodenie viacerých vnútorných orgánov
 • Gladiola (Gladiolus sp.) Čeľaď: Iridaceae - Bolesti brucha, zvracanie (ojedinele krvavé), hnačky (ojedinele krvavé), skleslosť
 • Hyacinth (Hyacinthus orientalis) Čeľaď: Liliaceae - Môže spôsobiť intenzívne zvracanie, hnačky (ojedinele krvavé), skleslosť a triašku.
 • Iris (Iris sp.) Čeľad: Iridaceae - Spôsobuje  zvracanie (ojedinele krvavé), hnačku (ojedinele krvavú), bolesti v brušnej oblasti, skleslosť.
 • Konvalinka (Convalaria majalis) Čeľaď : Liliaceae - Obzvlášt toxické rastliny, ich požitie môže spôsobiť až smrť. Spôsobuje zvracanie, ataxiu (strata kontroly nad svalmi), srdcovú arytmiu, smrť. V tomto prípade je jedovatá aj stonka, listy a červené plody !!!      
 • Narcis (Narcissus sp.) Čeľaď: Amaryllidaceae - Poruchy tráviaceho traktu, dermatitídu, kŕče, svalovú triašku, chvenie.
 • Tulipán (Tulip sp.) Čeľaď: Liliaceae - Môže spôsobiť intenzívne zvracanie, hnačky, stratu chuti do jedla, skleslosť

 

Trvalky

Medzi najjedovatejšie (zároveň aj často používané) trvalky, pri ktorých sa treba mať na pozore patria:

 

 • Čemerica (Helleborus niger) Čeľaď: Ranunculaceae - Spôsobuje zvracanie, krvavé hnačky, bolesti brucha
 • Náprstník (Digitalis purpurea) Čeľaď: Scrophulariaceae - Silno jedovatá rastlina, najviac jedovatých glykozidov je obsiahnutých v listoch. Spôsobuje zvracanie, hnačku, slabosť, srdcovú arytmiu až zlyhanie srdca. Silnú otravu môže spôsobiť požitie už 1-2 listov.  Listy sú výrazne horkej chuti, takže pravdepodobnosť konzumácie je menšia.
 • Prilbica  (Aconitum  sp.) Čeľaď: Ranunculanceae - Silno jedovatá rastlina. Najviac jedovatých alkaloidov obsahujú listy a korene. Jed z týchto rastlín sa dokonca svojho času používal na zabíjanie  vlkov a besných psov. Spôsobuje spočiatku podráždenie papule, zvracanie, neskôr sa pridávajú  problémy s dýchaním a zlyháva krvný obeh.  V prípade požitia je vhodné čo najskôr vyhľadať veterinárneho lekára.
 • Ľulok (Solanum sp.)  Čeľaď: Solanaceae - môže spôsobiť, stratu chuti do jedla, slabosť, rozšírenie zreničiek, spomalenie srdcového rytmu.
 • Starček (Senecio sp.)  Čeľaď: Compositae - jedovatá je celá rastlina. Obsahuje alkaloidy, ktoré pôsobia ako pečeňové jedy. Časté u zvierat sú najmä chronické otravy, príznaky sa môžu objaviť až po niekoľkých týždňoch konzumácie rastlín. Vzniká nechutenstvo, žltačka, slepota až celkové zrútenie. Latentná doba otravy (bez vonkajších príznakov) je dlhá a vždy dochádza k ťažkému poškodeniu pečene

 

Stromy a kry

 

 • Tis (Taxus sp.) Čeľaď: Taxaceae - jedovatá je celá rastlina okrem farebného mieška. Spôsobiť môže svalovú triašku, sťažené dýchanie, záchvaty, akútne zlyhanie srdca až následnú smrť .
 • Tuja (Thuja sp.) Čeľaď: Cupressaceae - jedovatá je celá rastlina. Po konzumácií sa objavujú príznaky ako zvracanie, hnačka, neskôr aj krvácanie žalúdočnej sliznice. Typ: Vhodnou náhradou za tuje môže byť napr. živý plot z hrabu (Carpinus betulus) alebo vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare) - tento síce má mierne jedovaté časti – kvety a bobule, tie sa ale pri pravidelnom reze odstraňujú.
 • Rododendrón (Rhododendron sp.) Čeľaď: Ericaceae - jedovaté sú listy, kvety aj plody. Požitie spôsobuje dávenie, hnačky , slabosť, znížený krvný tlak, v extrémnych prípadoch aj kardiovaskulárne zlyhanie, kómu a smrť.
 • Oleander (Nerium oleander) Čeľaď: Apocynaceae - v našich klimatických podmienkach sa pestuje väčšinou v nádobách. Jedovatá je celá rastlina, rovnako voda, v ktorej bola umiestnená a dym, ktorý vzniká pri jej spaľovaní. Po požití spôsobuje zvracanie, hnačku, až abnormality srdcového rytmu a smrť.
 • Štedrec (Laburnum anagyroides) Čeľaď: Fabaceae - najviac toxického alkaloidu –cytizínu obsahujú nezrelé plody a kvety. Príznaky ktoré sa môžu objaviť po požití sú - nevoľnosť, vracanie, hnačky, zrýchlená srdcová činnosť, zrýchlené dýchanie. Smrteľné otravy bývajú zriedkavé, lebo po požití dochádza väčšinou k spontánnemu zvracaniu.

 

Samozrejme, keby sme sa mali do bodky držať všetkých zoznamov potenciálne nebezpečných rastlín asi by nám neostávalo nič iné, než uskromniť sa na záhrade s trávnikom a betónom. Preto je vhodnejšie hľadať akúsi „zlatú“ strednú cestu, ktorá spočíva vo vylúčení najtoxickejších druhov rastlín, obmedzení prístupu k tým mierne jedovatým  a v neposlednom rade vo výchove samotného psa.

 

Na základe podkladov z nižšie vymenovaných zdrojov spracovala:  Michaela Červeňová

 

Zdroje:

http://www.thekennelclub.org.uk

http://www.dog-first-aid-101.com/toxic-garden-plants.html

http://www.aspca.org/pet-care/poison-control/plants/?plant_toxicity=toxic-to-dogs

 

Späť na Odborné témy