DYSPLÁZIA BEDROVÉHO KĹBU

Poruchy rastu v bedrových kĺboch sú známe mnoho rokov. Je to závažná dedičná choroba psa a preto je potrebné jej venovať zvýšenú pozornosť. Je označovaná ako dysplázia bedrových kĺbov (DBK). Jej následky pre psa môžu byť od bolesti, cez obmedzenie pohyblivosti až po chronické ochrnutie. K prudkému vývoju dysplázie môže dôjsť v prvom roku života zvieraťa, vplyvom rýchleho rastu, alebo v dôsledku poranenia.

 

Táto porucha sa vyskytuje hlavne u väčších plemien, ktoré majú končatiny viac zaťažené ako ľahšie psy. Na poruchy vývoja nepriaznivo pôsobí aj keď sú psy prekrmovaní, „previtamínovaní", alebo majú nevyvážený prísun stravy. Na vývoj kĺbov a chrupaviek výborne pôsobí podávanie prípravku GELACAN. 

 

Výsledok sa uvádza v tvare "zlomku" (vľavo / vpravo), pre ľavú a pravú zadnú končatinu. Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v našom chove sa môžu použiť jedinci s max. hraničným nálezom DBKAby bola zabezpečená jednotnosť a objektivita pri vyhodnocovaní výsledkov môžu RTG na DBK vykonávať iba vybrané pracoviská na území Slovenska. Ich zoznam poskytuje SKJ, resp. Komora veterinárnych lekárov SR, ktorá udeľuje licenciu

Tabuľka hodnotenia Dysplázie

Nález DBK

Norbergov uhol (stupne)

0 bez nálezu (HD frei)

A    105° a viac

1 hraničný (Übergangsform)

B    105°

2 ľahký (Leichte HD)

C    105 – 100°

3 stredný (Mittlere HD)

D    100 – 90°

4 ťažký (Schwere HD)

E    pod 90°

Vyhodnocovanie rtg DBK  pre SHK

 

Na základe uznesienia z Členskej schôdze - 26.4.2013 - Dolný Kubín, Slovenský hovawart klub ku dňu 1.6.2013 prechádza na NOVÝ POSTUP VYHODNOCOVANIA RTG DBK a DLK. Vyhodnocovanie bude vykonávať výhradne MVDr. Ivan Pašek - Zvieracia klinika Plus ( Bratislavská 45, 917 02 Trnava).

 

Snímok je možné nechať spraviť aj na inom veterinárnom pracovisku. Príslušný veterinárny lekár potom snímok označí (skratkou plemena - HW, menom a zápisným číslom psa) a zašle spolu s originálom rodokmeňa rentgenovaného jedinca na vyhodnotenie MVDr. Pašekovi. Rovnako je možné nechať snímok vyhotoviť priamo u MVDr Pašeka (nutné objednať sa vopred). Výsledok rtg  spolu s rodokmeňom so zapísaným výsledkom bude majiteľovi zaslaný na dobierku.

 

Cena za vyhodnotenie rtg DBK je 10 EUR, vyhodnotenie rtg DLK rovnako 10 EUR. Cenu za zhotovenie snímky si určujú veterinárni lekári individuálne.

 

V sporných prípadoch výsledkov RTG, môže majiteľ požiadať o opakované zröntgenovanie a vyhodnotenie jediné pracovisko v Košiciach: Chirurgická klinika Univerzity veterinárneho lekárstva, Komenského 73, 040 01 Košice.

Späť na Odborné témy