Zľava na genetické vyšetrenia pre členov SHK

Na základe predbežnej dohody so spoločnosťou Laboklin, s.r.o. budü mať členovia SHK nárok na zľavu (cca 20%) pri všetkých genetických vyšetreniach hovawartov, ktorých majitelia sú členovia Slovenského Hovawart Klubu. 

Na základe predbežnej dohody so spoločnosťou Laboklin, s.r.o. budü mať členovia SHK nárok na zľavu (ca 20%) pri všetkých genetických vyšetreniach hovawartov, ktorých majitelia sú členovia Slovenského Hovawart Klubu, realizovaných spoločnosťou Laboklin, s.r.o. pri dodržaní podmienky, že majiteľ psa je v čase vyšetrenia platným členom SHK a nasledovného postupu:

 

1. Na žiadanke o vyšetrenie (najlepšie priamo v sekcii Majiteľ) bude uvedené výrazne "člen SHK"

 

2. Po doručení žiadanky a genetického materiálu do laboratória Laboklinu a splnení uvedených podmienok, vystaví Laboklin zľavnenú faktúru priamo majiteľovi na základe údajov uvedených v žiadanke a faktúru zašle na uvedenú kontaktnú mailovú adresu majiteľa, ktorý ju následne zaplatí prevodom na bankový účet spoločnosti Laboklin uvedený vo faktúre s variabilným symbolom, ktorý bude uvedený vo faktúre.

 

Laboklin bude o aktuálnom zozname členov vedením SHK informovaný dohodnutým spôsobom, takže svoje členstvo pri vyšetrení nemusíte preukazovať.

 

Upozornenie: Veterinárovi plaťťe len za prevedný veterinárny úkon (odber genetického materálu), nie za genetické vyšetrenie, pretože neskoršie uplatnenie / refundácia zľavy už nebude možné.                  

 

Uvedený postup musí byť ešte formálne schválený výborom SHK. O schválení Vás budeme informovať.

Späť