Vyberte si kategóriu:

Súťaž suka, pes roka 2020

SHK otvára súťaž suka, pes roka 2020.

Prihlášku spolu s kópiami výsledkov zasielajte do 14. 6. 2021   výstavnému referentovi na: vystavy@hovawart-klub.sk.

Ponuka na MS IHF v IGP a Obedience 2021 v Nemecku

Nemecký klub RZV Hovawart a IHF vás pozýva na dvojité MS IHF v IGP a Obedience 5-7.11.2021 v Oerk-Erkenschwick v Nemecku. Záujemcovia píšte do 31.5.2021 na adresu vycvik@hovawart-klub.sk

Zmena chráneného názvu Chovateľská stanica

Pozor zmena! Od 1.2.2021 vstúpila do platnosti smernica SKJ, ktorá mení chránený názov chovateľskej stanice na Chránený názov Registrovaného chovu. 

 

Upozornenie na povinnosti vyplývajúce z vyhlášky 283/2020 MPaRV

Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020 MPaRV SR zo 6. Októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. 

 

2% DANE ZA ROK 2020 PRE FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Slovenský hovawart klub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane za rok 2020 (poukazuje sa v roku 2021), pre fyzické a právnické osoby. Číslo registrácie je 14466/2020. Budeme radi, ak podporíte činnosť SHK 2% zo svojich daní. Poukázané financie použijeme v zmysle stanov predovšetkým na podporu športových aktivít organizovaných našim klubom.  

Na poukázanie dane môžte použiť nasledovné tlačivá:

 

Potvrdenie - potvrdenie o zaplatení dane

 

Vyhlásenie  - poukázanie 2% Vaších dní z príjmu pre SHK

 

Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia:

IČO:  36071994  

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenský hovawart klub

Adresa: Baničova 9, 010 15 Žilina

PRAJEME ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE.

Šťastné a veselé Vianoce a do nového roku 2021 veľa zdravia a radosti Vám aj Vašim Havkáčom praje Výbor a KRK Slovenského Hovawart Klubu.

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2021

Pripomíname všetkým našim členom, že členské poplatky na rok 2021 je potrebné uhradiť do konca kalendárneho roka 2020. Prosíme vás týmto, aby ste na to nepozabudli. A nenechávajte si to na 31. december. 

Názov účtu:   Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina- Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022  BIC (SWIFT): TATRSKBX -   Variabilný symbol: členské - 9999

Členské na 1 kalendárny rok:

- Člen (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 20,00 €

- Člen (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 25,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 28,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 38,00 €

- Majitelia šteniat do veku 6 mesiacov (za každý mesiac do konca kalendárneho roka) 2,00 €

- Nový člen zaplatí jednorazovo + 5,00 € zápisné

Do správy pre prijímateľa / účel platby/  uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)

 

V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky poštovou poukážkou C (na adresu) alebo vkladom v hotovosti na účet (v takomto prípade väčšinou nie je možné identifikovať platcu) 

Výsledky chovateľských akcií zo 06.09.2020 Stará Myjava

Dňa 6.9.2020 sa uskutočnili chovateľské akcie Bonitácia a Zvod mladých. Výsledky nájdete na týchto podstránkach: Výsledky Bonitácia, Výsledky Zvod mladých

Udelenie titulu Šampión SHK

Na klubovej výstave SHK 9.5.2020 bol odovzdaný titul Klubový Šampión Slovenského Hovawart Klubu:

 

HAJA HOVI-RAJ - maj.Stanislava Červeňová
LUNA ALDEON - maj. Ľubomíra Dijsíková
CANDY ASIGUARDA - maj.Ing. Andrea Krajčíková
BALUE CICESBEO - maj. Jozef Deneš
CARMEN CASSIE CICESBEO - maj. Marta a Štefan Marcinskí

 

Klubovým šampiónom gratulujeme!

Výsledky Klubovej Výstavy SHK 5.9.2020 Stará Myjava

Dňa 5.9.2020 sa uskutočnila Klubová výstava SHK v Starej Myjave. Výsledky a fotogalériu nájdete na tejto PODSTRÁNKE