Opatrenia pre účastníkov tábora

Váženī účastníci výcvikového tábora (23-27.6.2021),

klubovej výstavy (26.6.2021) SHK,

zvodu a bonitácie (27.6.2021),

žiadame vás, aby ste si na akciu priniesli:

Váženī účastníci výcvikového tábora (23-27.6.2021), klubovej výstavy
(26.6.2021) SHK, zvodu a bonitácie (27.6.2021), žiadame vás, aby ste si na akciu priniesli:
potvrdenie o negatívnom teste na Covid 19
alebo potvrdenie o zaočkovaní proti Covid 19, prípadne potvrdenie o prekonaní Covid 19. 

 

Tu je platné nariadenie MZ SR.:
Organizátor športovej akcie je povinný umožniť vstup do priestorov
hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať?
• osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19,
• osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po
aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s
dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky
proti ochoreniu COVID-19,
• osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po
aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
• osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po
aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola
prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180
dní od prekonania ochorenia COVID-19,
• osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako
180 dňami,
• osoby do 10 rokov veku.

Späť