Opatrenia pre účasť na tábore

Váženī účastníci výcvikového tábora (1.9. - 5.9. 2021),

Špeciálnej výstavy (4.9.2021) SHK, zvodu a bonitácie (5.9. 2021),

žiadame vás, aby ste si na akciu priniesli: 

potvrdenie o negatívnom teste na Covid 19 alebo potvrdenie o zaočkovaní proti Covid 19, prípadne potvrdenie o prekonaní Covid 19. 
Všetky epidemiologické opatrenia v čase konania tábora sa budú riadiť podľa aktuálneho COVID automatu.

Tu je platné nariadenie MZ SR z 30. augusta 2021: 
Organizátor športovej akcie je povinný umožniť vstup do priestorov podľa protokolu 2 "OTP" (očkovaní, testovaní, prekonaní)
hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom  PCR (72 hod) alebo Ag (48 hod) testu na ochorenie COVID – 19 

Deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje. 

Za plne zaočkovanú sa  považuje osoba: 
- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky
očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, 
- najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou, 
- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19. 

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby 
Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 
vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; 
pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov.

Späť