Klubové akcie

Klubová výstava Javorinka 12.5.2023
12.05.2023 - 12.05.2023, RZ Javorinka, Dubník 1054, 916 01 Stará Turá

SHK organizuje dňa 12.5.2023 (piatok) Klubovú výstavu v areáli RZ Javorinka, Dubník.

Prihlásiť sa na ňu je možné iba cez:  www.clubdogshow.sk 


Archív

Rozhodca /Richter :  Mgr. Martina Babíková

Tituly: CAJC SR, CAC SR, Klubový víťaz, BOJ, BOB, BOS, BOV, Čakateľ šampióna IHF.

1. uzávierka: 17.4.2023          2. uzávierka: 1.5.2023

Propozície k výstave na stiahnutie
Výsledky klubovej akcie

TRIEDA DORAST/PSY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

VN1, BIS Puppy

THOR ROYAL SAFE

TRIEDA MLADÝCH/PSY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAJC

ALFREDO BESKYDY LIFE

2.

V2

TRIEDA STREDNÁ/PES

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAC

2.

VD2

TRIEDA OTVORENÁ/PES

TRIEDA PRACOVNÁ/PES

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1, CAC, BOS, Klubový víťaz, Čak.šamp.IHF

2.

V2,ResCAC

TRIEDA ŠAMPIÓNOV/PES

TRIEDA ČESTNÁ/PES

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1

TRIEDA DORAST/SUKY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

VN1

TRINITI ROYAL SAFE

2.

VN2

TRIEDA STREDNÁ/SUKA

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAC

2.

V2, ResCAC

SAFE ROYAL SAFE

3.

V3

4.

V4

TRIEDA OTVORENÁ/SUKA

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAC,BOB,Klubový víťaz, Čak.šamp.IHF

2.

V2,ResCAC

3.

VD3

4.

VD4

5.

VD

TRIEDA PRACOVNÁ/SUKY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAC

AUDREY ESTRELLA ALMA

TRIEDA ŠAMPIÓNOV/SUKY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1,CAC

2.

V2,ResCAC

3.

V3

BRITANNY BRIA CICESBEO

4.

V4

5.

V

CORA Z NARCISOVEJ

6.

nenastúpil

TRIEDA VETERÁNOV/SUKY

Hodnotenie / Tituly
Meno psa
1.

V1, BOV

2.

V2

SÚŤAŽ-CHOVATEĽSKÁ STANICA

Meno psa / chovateľskej stanice
Psovod / Chovateľ
1.

Z NARCISOVEJ

Ivan Slovák

2.

Z POSONIA

Adriana a Juraj Adam

Späť na Klubové akcie