Klubové akcie

BONITÁCIA SHK 26.5.2024 Trnavá Hora
26.05.2024 - 26.05.2024, rekreačný areál Park pod Borovicou, 966 11 Trnavá Hora

Milí členovia Slovenského hovawart klubu, dňa 26.mája 2024 o 09.00 hod. (orientačný čas) sa uskutoční  Bonitácia SHK  v rekreačnom zariadení Park pod Borovicou v obci Trnavá Hora. Viac informácií a online registrácia v detaile klubovej akcie. 


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok: 12.5.2024 !!!

 

Podmienky účasti na bonitácii:

 • dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov
 • absolvovaný zvod mladých
 • účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť min. „veľmi dobrý“ a výsledok zapísaný v PP
 • výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (rtg musia byť vyhodnotené  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín)
 • vyšetrenie na degenertaívnu myelopatiu (Laboklin)
 • majiteľ musí byť členom SHK
 • psy importované zo zahraničia musia byť preregistrované do SPKP

 

Odporučenie: účastníkom bonitácie odporúčame zúčastniť sa 3-dňového výcviku na jarnom výcvikovom tábore v dňoch 22.,23. a 24.5.2023

 

Dôležité oznamy: 

 • na bonitáciu je nutné si priniesť originál preukazu pôvodu psa
 • registrácia ani platba priamo na mieste nie je možná
 • platiť za bonitáciu je možné iba prevodom na účet klubu vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára

 

K online prihláške je potrebné priložiť:         

 • obojstrannú kópiu PP
 • doklad o zaplatení
 • kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK
 • certifikát o vyšetrení DM - Laboklin

 

Platba:   30 € 

Výhradne prevodom na účet

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

Späť na Klubové akcie