Klubové akcie

Bonitácia SHK 18.9.2022 Stará Myjava
18.09.2022 - 18.09.2022, RZ Fantázia Stará Myjava

Milí členovia Slovenského hovawart klubu, dňa 19. septembra 2022 o 09.00 hod. (orientačný čas) sa uskutoční  Bonitácia SHK  v RZ Fantázia na Starej Myjave. Viac informácií a online registrácia v detaile klubovej akcii. 


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok: 04.09.2022 !!!

 

Podmienky účasti na bonitácii:

- dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov,

- absolvovaný zvod mladých,

- účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť min. „veľmi dobrý“, a výsledok zapísaný v PP,

- výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (vyhodnotenia rtg po 1.6.2013 musia byť vykonané  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín),

- majiteľ musí byť členom SHK

 

Odporučenie: účastníci skúšky Bonitácia SHK sa odporúčame zúčastniť  3-dňového výcviku na Jarnom výcvikovom tábore v dňoch 18. - 20. 05. 2022.

 

Dôležité oznamy: 

- na bonitáciu je povinné si priniesť originál preukaz pôvodu psa !

- registrácia priamo na mieste nie je možná. Platiť za zvod je možné prevodom alebo poštovou poukážkou vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára. 

 

K online prihláške je potrebné priložiť:         

- obojstrannú kópiu PP

- doklad o zaplatení

- kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK

- certifikát o vyšetrení DM - Laboklin

 

Platba:   30 € 

Výhradne prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou „U“ na číslo účtu

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

Výsledky Chovateľskej akcie

BONITÁCIA - PSY

Meno psa
Bonitačný kód
Výsledok

5AB9F4M6M10O4R12U1/AAAA

chovný

6AC2F4I5J5O5R1R12/AAAA

chovný

5AM5RU1/AAAA

chovný

5AE3RU1/AAAA

chovný

6AD1F4I5O3O4R/AAAA

chovný

5AC2F4L10M10O3O4RU1/AAA1A

chovný

Späť na Klubové akcie