Klubové akcie

Bonitácia SHK 14.mája.2023 Stará Turá
14.05.2023 - 14.05.2023, RZ Javorinka Stará Turá

Milí členovia Slovenského hovawart klubu, dňa 14.mája 2023 o 09.00 hod. (orientačný čas) sa uskutoční  Bonitácia SHK  v RZ Javorinka v Starej Turej. Viac informácií a online registrácia v detaile klubovej akcii. 


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok: 30.4.2023 !!!

 

Podmienky účasti na bonitácii:

- dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov,

- absolvovaný zvod mladých,

- účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť min. „veľmi dobrý“, a výsledok zapísaný v PP,

- výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (vyhodnotenia rtg po 1.6.2013 musia byť vykonané  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín),

- majiteľ musí byť členom SHK

 

Odporučenie: účastníci skúšky Bonitácia SHK sa odporúčame zúčastniť  3-dňového výcviku na Jarnom výcvikovom tábore v dňoch 10,11 a 13.5.2023

 

Dôležité oznamy: 

- na bonitáciu je povinné si priniesť originál preukaz pôvodu psa !

- registrácia priamo na mieste nie je možná. Platiť za bonitáciu je možné iba prevodom na účet klubu vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára. 

 

K online prihláške je potrebné priložiť:         

- obojstrannú kópiu PP

- doklad o zaplatení

- kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK

- certifikát o vyšetrení DM - Laboklin

 

Platba:   30 € 

Výhradne prevodom na účet

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

Výsledky Chovateľskej akcie

BONITÁCIA - PSY

Meno psa
Bonitačný kód
Výsledok

4AD3J3L5L8L10T/AAAA

chovný

6AB12J1L5L6L8L9L10M5O4T/AABA

chovný

5AL1L5L6L8L10M3R7U1/AAAA

chovný

6AL8L10R/AAAA

chovný

5AH4M3M10R7/AAAA

chovný

5AE3L10M3O3S/BAA1A

chovný

BONITÁCIA - SUKY

Meno psa
Bonitačný kód
Výsledok

4AD3G1H2I5L10M5M10T/BAB1C

chovná

4AB7I5L10O3S/AAB1A

chovná

5AD3I5L1L2L5L8L10M3M6M9M10O3O4R/AAAA

chovná

6AF5I2I5L2L5L10M6M10O4R3/ABA1A

chovná

5AH2I5L8L10R/AAAA

chovná

5AB12E3M1M5M10R/AAB1A

chovná

Späť na Klubové akcie