Klubové akcie

Bonitácia SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021 - Duchonkaland - Duchonka, Prašice

Milý členovia SHK, pokiaľ to situácia dovolí, dňa 27. júna 2021 sa uskutoční v rámci výcvikového tábora na Duchonke Bonitácia SHK 2021. 

Rozhodca p. Luděk Novák (v prípade sprísnenia epidemiologických opatrení, zmena vyhradená).


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok: 14. 6. 2021

 

Podmienky účasti na bonitácii:

- dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov,

- absolvovaný zvod mladých,

- účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť min. „veľmi dobrý“, a výsledok zapísaný v PP,

- výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (vyhodnotenia rtg po 1.6.2013 musia byť vykonané  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín),

- majiteľ musí byť členom SHK

 

K prihláške potrebné priložiť:  • obojstrannú kópiu PP

                                                    • doklad o zaplatení

                                                    kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK 

                                                    • certifikát o vyšetrení DM - Laboklin

 

Platba:   25 € 

Výhradne prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou „U“ na číslo účtu

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 2620862022 / 1100

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

 

S radosťou vám môžeme oznámiť, že v rámci tohto tábora budeme prvýkrát používať nový online registračný systém na našej webovej stránke. Preto vás prosím o použitie odkazu na prihlásenie na tejto stránke. Prihlášky nie je potrebné zasielať mailom ani papierovou formou. Stačí ak vyplníte podľa popisu registračné formuláre a následne alebo vopred nahráte podľa pokynov potvrdenie o úhrade poplatkov, ktoré sa vás týkajú. Ďakujeme. 

Späť na Klubové akcie