Klubové akcie

Bonitácia SHK 22. 05. 2022 Duchonkaland
22.05.2022 - Rekreačné zariadenie Duchonkaland Duchonka-Prašice

Milí členovia Slovenského hovawart klubu, dňa 22. mája 2022 o 09.00 hod. (orientačný čas) sa uskutoční v poradí prvá Bonitácia SHK v roku 2022 v Rekreačnom zariadení Duchonkaland-Prašice. Viac informácií a online registrácia v detaile klubovej akcii. 


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok: 07. 05. 2022 !!!

 

Podmienky účasti na bonitácii:

- dosiahnutý vek v deň bonitácie - psy 24 mesiacov, sučky 18 mesiacov,

- absolvovaný zvod mladých,

- účasť min. na jednej výstave so zadaním CAC SR, pričom ich výstavné ocenenie musí byť min. „veľmi dobrý“, a výsledok zapísaný v PP,

- výsledok RTG/DBK max. B (1/1), a výsledok zapísaný v PP (vyhodnotenia rtg po 1.6.2013 musia byť vykonané  MVDr. Ivanom Pašekom, Zvieracia klinika Plus, Trnava - Uznesenie z ČS 26.4.2013 Dolný Kubín),

- majiteľ musí byť členom SHK

 

Odporučenie: účastníci skúšky Bonitácia SHK sa odporúčame zúčastniť  3-dňového výcviku na Jarnom výcvikovom tábore v dňoch 18. - 20. 05. 2022.

 

Dôležité oznamy: 

- na bonitáciu je povinné si priniesť originál preukaz pôvodu psa !

- registrácia priamo na mieste nie je možná. Platiť za zvod je možné prevodom alebo poštovou poukážkou vopred, rovnako prihlásiť sa je možné iba prostredníctvom online formulára. 

 

K online prihláške je potrebné priložiť:         

- obojstrannú kópiu PP

- doklad o zaplatení

- kópiu protokolu vyhodnotenia RTG/DBK

- certifikát o vyšetrení DM - Laboklin

 

Platba:   25 € 

Výhradne prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou „U“ na číslo účtu

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 4400

Výsledky Chovateľskej akcie

BONITÁCIA - PSY

Meno psa
Bonitačný kód
Výsledok

6AL5L6L8M1M100304T3/AAA

chovný

5AB1H2I2I4L1L5L6M6M10O6R/AAA

BONITÁCIA - SUKY

Meno psa
Bonitačný kód
Výsledok

Arwen Agelus Timoni

1AI4L6L8R/AAA

chovná

5AI2L5L6M10R/AAA

chovná

5AE3I2I4L1L5L8M3M6M10N1O6T2/AAA

5AB11J1M3M10T2/ABA

chovná

Späť na Klubové akcie