Stud dogs

Stud dogs

Vo výpise sú krycie psy, ktorý sú zaradení medzi aktívne chovných - sú to psy uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of stud dogs belonging to slovak breeding: 46. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
23.02.2014
Blond
SPKP 1275
AAA
5AT2 / AAA
29.11.2012
Blond
SPKP 1102
AAA
6AF1L10T3U1 / AAA
20.05.2012
Blond
SPKP 1028
AAA
4M9M10T2U4 / AAA
02.03.2019
Blond
SPKP 1611
AAA
4ADL5M1M6O3T2/AAA
03.03.2011
Blond
SPKP 948
AAA
6AE3G2I2L5M10T3 / AAA
01.05.2018
Blond
SPKP 1577
AAA
6B9B11DL1L6L9M1M10N1O4T2Z2/AAA
27.03.2016
Blond
SPKP 1400
AAA
6AL6O4T2 / AAA
06.04.2017
Blond
SPKP 1493
AAA
5AM10T2 / AAA
26.05.2010
Blond
SPKP 911
AAA
5AF1I4L1L6T2 / AAA
23.02.2017
Blond
SPKP 1489
AAA
6AL6L8M1M10T2/AAA
04.06.2009
Blond
SPKP 826
AAA
A6E2N1T2 / AAA
18.06.2014
Blond
SPKP 1319
AAA
5AM3M10N2O5T2 / AAA
03.03.2012
Blond
SPKP 1003
AAA
5AF10L6M10O3O5T2U1 / AAA
31.01.2016
Blond
SPKP 1386
AAA
5AO5T2 / AAA
31.01.2016
Blond
SPKP 1387
AAB
6AM5O5T2/Z1 / AAB
01.01.2015
Blond
SPKP 1340
AAA
5AC1L6L8M10T2 / AAA