Stud dogs

Stud dogs

Vo výpise sú krycie psy, ktorý sú zaradení medzi aktívne chovných - sú to psy uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of stud dogs belonging to slovak breeding: 46. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
07.03.2016
Black and gold
SPKP 1409
AAC
4AL6M3RU1 / AAC
28.04.2014
Black and gold
SPKP 1278
ABA
5AL6O4R / ABA
24.05.2013
Black and gold
SPKP 1182
AAB
6AB8B11C1L5L6L8M9M10R / AAB
01.05.2018
Black and gold
SPKP 1575
AAA
6AE3I4L6M1M10RZ1/AAA
01.10.2010
Black and gold
SPKP 935
AAA
4AL1L5RZ2 / AAA
20.05.2012
Black and gold
SPKP 1027
AAA
4B10C2F10R / AAA
12.01.2009
Black and gold
SPKP 788
AAA
5AI2L1L5L8M3M10R / Z1 / AAA
23.02.2017
Black and gold
SPKP 1484
AAA
5AE3L6M6R / AAA
09.03.2017
Black and gold
SPKP 1472
AAA
6G2M1M10RV1V2 / AAA
06.04.2017
Black and gold
SPKP 1495
AAA
5AM10O5RZ / AAA
09.03.2017
Black and gold
SPKP 1473
AAC
6AE3L1L2L6L8O3R / AAC
19.08.2011
Black and gold
SPKP 986
AAB
5AM3M9RU1 / AAB
05.05.2015
Black and gold
SPKP 1462
AAA
5AL6L10R/Z2 / AAA
28.05.2018
Black and gold
SPKP 1591
AAA
6AJ1L6L9M1M10R/AAA
30.01.2008
Black and gold
SPKP 704
AAA
5L8L10M606 / AAA
01.05.2013
Black and gold
SPKP 1143
AAA
5AB5M3RU1 / AAA
14.06.2012
Black and gold
SPKP 1057
AAA
5AJ2M6O5R / AAA
16.05.2016
Black and gold
SPKP 1429
AAA
5AO5R / AAA
14.05.2017
Black and gold
SPKP 1503
BAA
3AF10M10R / BAA
16.06.2011
Black and gold
SPKP 984
AAA
5AE3RZ1Z2 / AAA
15.05.2018
Black and gold
SPKP 1584
AAA
5AE3I1L6L9M3M10R/AAA
11.01.2015
Black and gold
SPKP 1349
AAA
5AO5RV2V3 / AAA