Klubové akcie

Zvod mladých SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021 - Duchonkaland - Duchonka, Prašice

Milý členovia SHK, pokiaľ to situácia dovolí, dňa 27. júna 2021 sa uskutoční v rámci výcvikového tábora na Duchonke Zvod mladých SHK 2021. 


Registrácia ukončená!

Uzávierka prihlášok:  14.6.2020

 

K prihláške priložiť:         

•  obojstrannú kópiu PP

•  doklad o zaplatení

 

Platba:  5 € 

Prihlásený, ktorý zaplatí až  na mieste: 10 €

Pre jednoznačnú identifikáciu platieb prosíme, aby boli realizované výhradne prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou „U“ na číslo účtu

 

Bankové údaje:

Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 2620862022 / 1100

Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava

Variabilný symbol: 3300

 

Importovaní jedinci musia byť preregistrovaní do SPKP!!!

Majiteľ nemusí byť členom SHK.

 

S radosťou vám môžeme oznámiť, že v rámci tohto tábora budeme prvýkrát používať nový online registračný systém na našej webovej stránke. Preto vás prosím o použitie odkazu na prihlásenie na tejto stránke. Prihlášky nie je potrebné zasielať mailom ani papierovou formou. Stačí ak vyplníte podľa popisu registračné formuláre a následne alebo vopred nahráte podľa pokynov potvrdenie o úhrade poplatkov, ktoré sa vás týkajú. Ďakujeme. 

Späť na Klubové akcie