Klubové akcie

Zvod mladých SHK, Duchonka 27.06.2021
27.06.2021 - Duchonkaland - Duchonka, Prašice

Milý členovia SHK, pokiaľ to situácia dovolí, dňa 27. júna 2021 sa uskutoční v rámci výcvikového tábora na Duchonke Zvod mladých SHK 2021. 


Registrácia ukončená!
Výsledky Chovateľskej akcie

ZVOD MLADÝCH - PSY

Meno psa
Farba
Výška
Číslo zápisu
Bonitačný kód
Matka psa
Otec psa

čsz

64 cm

SPKP 1727

B1C2F8F11G1I4L6RV5 dvojfarebné znaky
tesný nožnicový zhryz

Charisma Seahawk

Buster Awedante

plavá

68 cm

SPKP 1675

F7I4L2L5T?

čsz

66,5 cm

SPKP 1686

B11I4L1L6R
tesný nožnicový zhryz

Luna Aldeon

Bryan My Ardeen

plavá

67 cm

SPKP 1687

L5T2
tesný nožnicový zhryz, I1 do kliešťov

Luna Aldeon

plavá

60 cm

SPKP 1709

T1

Cora
z Narcisovej

Canny Carpathia heart

čsz

67 cm

SPKP 1696

M5RV5 náznak okuliarov

ZVOD MLADÝCH - SUKY

Meno psa
Farba
Výška
Číslo zápisu
Bonitačný kód
Matka psa
Otec psa

Arienne Jackie Snow

čierna

62 cm

CMKU/HW/9651/19

F8L1S

Brannan Elibuky

Afareus Chane Line

čsz

59 cm

SPKP 1599

I4O5RU1V5 dvojfarebné znaky

plavá

58,5 cm

SPKP 1600

I4L1L9M3T2
tesný nožnicový zhryz

čierna

61 cm

SPKP 1726

L5S

Anttara Black Awedante

plavá

60 cm

SPKP 1710

B1B10C2M3T1
tesný nožnicový zhryz

Cora
z Narcisovej

Canny Carpathia heart

čierna

57 cm

SPKP 1711

S

Cora
z Narcisovej

Canny Carpathia heart

plavá

64,5 cm

SPKP 1724

B1I4M3O3T1
tesný nožnicový zhryz

Mefisto Aldeon

plavá

62,5 cm

SPKP 1699

L5M3T2

plavá

61 cm

SPKP 1700

L6M5M10T2
tesný nožnicový zhryz

čsz

63 cm

SPKP 1701

B8R

plavá

58,5 cm

SPKP 1702

F10L5T1
tesný nožnicový zhryz

čsz

60,5 cm

SPKP 1703

M5RV5 dvojfarebné znaky

čsz

56,5 cm

SPKP 1649

R
tesný nožnicový zhryz

Späť na Klubové akcie