Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku 1.9.2021
01.09.2021 - Areál RZ Fantázia Stará Myjava

Začiatok skúšky: 8,00h 

Prezentácia: 7:45h 

Tréning: 31.8.2021  areál RZ Fantázia, 15:00h 

Rozhodca: Vladovič Rastislav


Registrácia ukončená!

Skúšky na ktoré je možné sa prihlásiť:

- skúška doprovodného psa BH-VT,

- skúška IBGH 1-3

- skúška IGP-V

- skúška na stope 1 - 3 (FPR 1 - 3)

- skúška poslušnosti 1 - 3 (UPR 1 - 3)

- skúška obrany 1 - 3 (SPR 1 - 3)

- skúšky všestranného výcviku 1 - 3 stupňa (IGP 1 - 3)

- stopárske skúšky IFH -V, IFH-1, IFH-2

 

Rozhodca môže počas jedného dňa posúdiť 36 oddielov – t.j. napríklad stopa podľa FPR1 je jeden oddiel. Ak niekto bude robiť napríklad IGP1 celú sú to tri oddiely.

Zúčastniť sa a zložiť skúšku môže akýkoľvek prihlásený účastník, spĺňajúci podmienky medzinárodného skúšobného poriadku.

Účastník musí byť platným členom SHK alebo ZŠKhttps://www.zsksr.sk/documents/IGP2019.pdf


Psovodi do 15 rokov majú účasť bez štartovného poplatku. 

 

Prihláška je platná len po zaplatení štartovného poplatku na číslo účtu:

Tatra banka: 2620862022/1100, variabilný symbol: 6600

Štartovný poplatok:                         členovia SHK     15 Eur

                                                           nečlenovia          25 Eur

 

Za škody spôsobené psom počas konania skúšok zodpovedá psovod.

Veterinárne podmienky podľa aktuálne platnej legislatívy.

Výsledky Chovateľskej akcie